Privacy

Conusltatiebureau / Kinderspreekuur

Het kinderspreekuur beoogt kinderen van 0 tot 4 jaar te begeleiden in hun ontwikkeling. Ouders die deze begeleiding willen voor hun kind kunnen zich hiervoor aanmelden. We doen hetzelfde als de reguliere consultatiebureaus en streven ernaar dit vanuit antroposofische gezichtspunten aan te vullen.

Het consultatiebureau is iedere 3e dinsdagmiddag van de maand volgens afspraak. Wilt u bij elk bezoek meenemen:

 • Een omslagdoek,
 • extra verschoning,
 • evt. een voeding,
 • groeigids
 • uw agenda voor het maken van een nieuwe afspraak.

Door de assistente wordt gemeten en gewogen waarna de arts het kindje grondig onderzoekt, vragen bespreekt en zonodig therapie voorschrijft. Ook worden, na zorgvuldige informatie, de afgesproken vaccinaties gegeven. Een belangrijke gedachte hierbij is dat een kind in zijn jongste jaren alles nabootst en dat de lichamelijke rijping naast de groei centraal staat. Dit heeft gevolgen voor hoe we omgaan met het kind, hoe we het voeden, hoe we met warmte omgaan en wat we het al of niet aanbieden. Na de geboorte van uw kind kunt u een huisbezoek van de arts aanvragen. Met 4 tot 6 weken vindt het eerste bezoek plaats op het Therapeuticum; hierna ongeveer elke maand, na een half jaar om de 2 maanden en na een jaar om de 3 maanden. Na het 2e jaar om de 6 maanden.

 

Financiën
Kosten worden in 2018 op basis van verrichtingen als volgt in rekening gebracht:

 • Voor ingeschreven patiënten een dubbel consult
 • Voor consultatieve patiënten:
  • € 31,40 voor een consult per bezoek
  • € 15,70 voor een telefonisch consult