De nieuwe website

Afgelopen maanden heeft Therapeuticum de Es een nieuwe website gekregen. Op 1 oktober 2020 wordt deze website gelanceerd. Na maanden hard werken hebben alle medewerkers en therapeuten een plekje gekregen om online hun verhaal te vertellen. Dit alles onder de regie van Willem Beukers, de technische uitwerking van Patrick Rossel en de artistieke uitwerking van Eveline Beukers.

Belangrijk is dat het therapeuticum online een afspiegeling is van wat zij in het echt ook is. De plek in Apeldoorn die onderdak biedt aan de huisartsenpraktijk en vele therapieën en behandelvormen, met zowel reguliere behandelingen als antroposofische methodes.

Vele patiënten en clienten zeggen dat de sfeer in het therapeuticum uniek is. Dit was dan ook één van de uitdagingen om over te brengen in deze website.

Wij hopen dat u er enthousiast van wordt en kunt vinden wat u zoekt. Mochten er problemen of tips zijn dan kunt u die sturen naar: info@therapeuticum-de-es.nl.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Therapeuticum de Es | 1997 - 2021