Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar

“Vanuit evenwicht in vrijheid bewegen”

Ieder kind en iedere volwassene beweegt. Ieder binnen zijn of haar mogelijkheden en soms ook onmogelijkheden. Door middel van beweging treden we de wereld om ons heen tegemoet. Het houdt ons gaande en brengt ons in verbinding met de ander. Om in vrijheid te kunnen bewegen is evenwicht een voorwaarde. Zowel fysiek als mentaal. Voor elk kind en ook voor elke volwassene zijn daarin individuele verschillen zichtbaar.

Soms ontwikkelt of verloopt het bewegen zich niet zoals je zou verwachten (motoriek), soms raakt het bewegen verstoord door pijn, overbelasting, blessures, of spanning. Kinderoefentherapie of Oefentherapie Cesar draagt bij aan een mooie evenwichtige basis in het houding- en bewegingspatroon om daarvanuit in vrijheid tot soepel, mooi en fijn bewegen te komen. Wanneer een kind of volwassene zich aanmeldt voor Oefentherapie wordt er samen met de therapeute gewerkt aan het verbeteren of herstellen van bewegingsprocessen.

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de Oefentherapie die zich richt op motorische problemen die invloed hebben op het dagelijks functioneren van kinderen. Er wordt veel gebruik gemaakt van sensomotorische oefeningen om kinderen te begeleiden en op weg te helpen. Veel voorkomende hulpvragen liggen op het gebied van problemen in spanningsregulatie, in stand blijvende reflexen, het laat bereiken van motorische mijlpalen, moeilijk meekomen op school bij sport en spel, fijne motoriek en schrijfvaardigheden.

Het vrij en vol zelfvertrouwen bewegen wordt op een speelse manier gestimuleerd. Hierdoor worden heel vaak ook andere ontwikkelingsgebieden op een positieve manier aangeraakt.  Er wordt gewerkt met leuke, soms uitdagende en zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Plezier in bewegen staat voorop.

Oefentherapie Cesar

Oefentherapie richt zich op het opheffen, verminderen en voorkomen van klachten aan het bewegingsapparaat. Daarbij wordt altijd uitgegaan van uw eigen bewegingsmogelijkheden. Ook wordt rekening gehouden met de situatie waarin iemand zich bevindt en met iemands dagelijkse activiteiten.

Lopen, gaan zitten, bukken, tillen …

We bewegen de hele dag en meestal onbewust. Door te oefenen wordt gewerkt aan lichaamsbewustzijn en zelfsturing van bewegen. Dit alles uitgaand van een stabiele, evenwichtige lichaamshouding die passend is voor de mens in zijn/haar eigen situatie. Vrij kunnen bewegen vanuit goede stabiliteit is daarbij het uitgangspunt.

Wat u verder nog moet weten

De huisarts of specialist kan u of uw kind doorverwijzen. U kunt ook voor uzelf of uw kind naar de oefentherapeut zonder verwijzing. Indien nodig verwijst de oefentherapeut u terug naar uw huisarts, bijvoorbeeld voor nader onderzoek.

(Kinder)oefentherapie valt onder paramedische zorg en wordt tot 18 jaar vergoed uit de basisverzekering. Boven de 18 jaar wordt oefentherapie in de basisverzekering maar beperkt vergoed. Dat betekent dat u voor de behandelingen een aanvullende verzekering nodig heeft.

De therapeut zal u vragen naar uw verzekeringsgegevens. Daarnaast is zij verplicht om uw BSN-nummer te controleren. Er zijn zorgcontracten afgesloten met bijna alle Zorgverzekeraars.

De oefentherapeute is via haar beroepsvereniging aangesloten bij een klachtenregeling.

De oefentherapeute staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.