Klachten

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts of met uw behandelend therapeut. Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. 

Therapeut

Stuur een email naar de betreffende therapeut, zie daarvoor de contact pagina. 

Huisarts

U kunt een email sturen naar de praktijk of een klachtenformulier aan de assistente vragen en bij haar inleveren. Binnen een week nemen we contact met u op. Komt u er samen met uw huisarts niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zie folder voor verdere informatie. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via het secretariaat van de huisartsenorganisatie in de regio: Telefoonnummer: 085 – 53 63 109 Voor meer informatie: klachtenregeling Huisartsen regio Apeldoorn.