Klachten

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts of met uw behandelend therapeut. Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. 

Huisarts

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over de behandeling door arts of assistente verzoeken we u dit te bespreken met de arts. Desgewenst kunt u uw klacht bij ons melden via het klachtenformulier .

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen bij de klacht te bemiddelen. Daarbij kiest de klachtenfunctionaris geen partij, maar helpt u en huisarts om de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk.

Uw huisarts maakt gebruik van de klachtenfunctionaris van de regionale huisartsenorganisatie. U kunt in contact komen door een mail te sturen aan secretariaatHRA@hoogzorg.nl of te bellen met 085-5363109.Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris nog steeds niet uit komt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een landelijk erkende geschilleninstantie. Uw klacht wordt dan een geschil. De geschilleninstantie doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. Meer informatie kunt u vinden op https://www.skge.nl/geschillenprocedure. Op deze website staat ook een formulier om uw geschil aan te melden.

Therapeut

Stuur een email naar de betreffende therapeut, zie daarvoor de contact pagina.