Wieger Veerman

Wieger Veerman heeft in 1998 de vijfjarige basisopleiding aan de Academie voor Euritmie in Den Haag afgerond. Sindsdien werkt hij als leerkracht euritmie op de vrije scholen en daarnaast werkt hij intensief met diverse groepen volwassenen om kunstzinnige en hygiënische euritmie voor iedereen toegankelijk te maken. Na afronding van de tweejarige euritmie-therapie opleiding in 2008 heeft Wieger zijn activiteiten uitgebreid met het therapeutisch werken met kinderen en volwassenen. In zijn praktijk aan huis komen kinderen van meerdere vrije scholen uit de regio, ook weten volwassenen de weg te vinden naar de huiselijke praktijk in Warnsveld. Voor invalide en gehandicapte patiënten gaat hij de deur uit en komt bij de mensen thuis.   Daarnaast werkt hij vanaf september 2020 op de woensdagochtend in therapeuticum de Es te Apeldoorn                       

Vanaf 2015 verzorgt Wieger samen met huisarts Liesbeth Kuhlemaijer nationale en internationale euritmie-bijscholingen voor euritmie-therapeuten en antroposofische artsen. Onder de naam ‘Euritmie in Beweging’ houden zij zich in deze nascholingen bezig met de verbreding en verdere ontwikkeling van de euritmie-therapie.

Geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Euritmietherapie (N.V.E.T)  en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (N.V.A.Z)

Werktijden

Woensdagochtend

Contactinformatie

0575-572124
irtha@kpnmail.nl

‘Euritmie in Beweging’ is de naam van het bijscholingsprogramma voor euritmietherapeuten en antroposofische artsen. Dit programma richt zich op de verdere ontwikkeling en verbreding van de euritmie-therapie in onze hedendaagse tijd. Elke tijd kent nieuwe fenomenen, aandoeningen en ziektes. Denk bijvoorbeeld maar aan hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, stralings-belasting of COVID 19. Met de bijscholingen van ‘Euritmie in Beweging’ proberen artsen en euritmietherapeuten passende antwoorden, behandel-methoden en oefeningen te ontwikkelen.

Lees voor meer informatie verder op de www.stichtingrozenhart.nl

Voor de behandeling van afwijkingen in een gebit is het dragen van een beugel meestal onontbeerlijk. Ouders van de kinderen in mijn praktijk kiezen daarnaast voor euritmie-therapie, omdat ze, soms uit eigen ervaring, weten hoe dwingend een beugel werkt. Hun intentie is veelal om ‘het beste te maken’ van de beugelperiode van hun kind. Met euritmietherapie kun je de dwingende kracht van een beugel namelijk gedeeltelijk compenseren en tegelijk versnel je het veranderingsproces van een gebit.

Een interessante eigenschap van een gebit is dat het in zijn uiterlijke vormen laat zien hoe een mens innerlijk in elkaar steekt. Dat betekent ook dat wanneer ik van buitenaf (met een beugel) iets ga veranderen of corrigeren, zonder daar zielsmatig iets tegenover te stellen, ik een zekere balans verstoor.  Door een beugelbehandeling met euritmie te begeleiden, help je het kind in het creëren van een nieuw evenwicht tussen binnen en buiten. Voor de buitenkant zorgt de beugel, de binnenkant is voor rekening van de euritmie.