Biografische begeleiding

Met biografische gesprekken op weg naar het wezenlijke

Er gebeuren dingen in uw leven die u niet begrijpt. U vraagt zich af wat de zin is van die gebeurtenissen. U weet niet hoe u verder wilt. Er zijn levensvragen waar u niet uitkomt. U bent de draad kwijt.

Deze en andere vragen kunnen de aanleiding vormen om de eigen levensloop te verhelderen en levensthema’s op het spoor te komen, om op die manier de mogelijkheid te bieden de persoonlijke ontwikkelingsweg weer op gang te brengen. Zingevingsvragen kunnen in deze gesprekken aan de orde komen, waardoor helderheid in het levenslot kan ontstaan die uw gezondheid en welzijn kunnen bevorderen.

Samen antwoorden vinden

In een serie gesprekken kunnen we met uw specifieke vragen aan de slag. Een luisterend oor en verdiepende vragen kunnen een proces op gang brengen waarin de draad weer opgepakt kan worden, gebeurtenissen een plek kunnen krijgen en levensvragen een richting vinden.

Ik ben daarbij ondersteunend aanwezig door ruimte te scheppen, aandachtig te luisteren en wekkende vragen te stellen. Door samen op weg te gaan kunnen mogelijke antwoorden gevonden worden. In de gesprekken wil ik de andere mens zo tegemoet treden dat zijn ware wezen in vrijheid zichtbaar kan worden. Respect voor de individuele weg is daarbij mijn uitgangspunt.

Praktische informatie

  • Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. In dat gesprek kunnen we gezamenlijk tot het besluit komen om een traject te gaan en de kosten daarvan bespreken.
  • Ik ben telefonisch bereikbaar op nummer 055 – 542 62 74 en bij afwezigheid kunt u een bericht inspreken.
  • De gesprekken kunnen plaatsvinden in therapeuticum De Es, Glazeniershorst 159, 7328 TH  Apeldoorn. In overleg kan voor een andere locatie worden gekozen.

Therapeuticum de Es | 1997 - 2022