Euritmietherapie

Met euritmie-therapie wordt je ‘sterk van binnen’

Euritmie-therapie is een actieve bewegingstherapie, die ontwikkeld is binnen de antroposofie. In deze therapie wordt de vormende kracht van de klankwereld van taal en muziek verbonden met gezondmakende bewegingen en gebaren. Het regelmatig herhalen van deze bewegingen en gebaren is een sterk therapeutisch middel bij ziekte, gedrags- en ontwikkelingsvragen.

Evenwicht vinden

Door het regelmatig en doelgericht oefenen van passende klankbewegingen ontstaat een therapeutische werking op de constitutie van de cliënt/patiënt. De constitutie is de individuele samenhang tussen lichaam, levenskracht, gevoelsleven en individualiteit. Ziekte, gedrags- en ontwikkelingsvragen zijn vaak het gevolg van eenzijdigheden, waardoor het evenwicht in de mens ontbreekt.

Je zelfherstellende vermogen

Euritmie-therapie spreekt het zelfherstellend vermogen aan en zet de mens daardoor weer in zijn kracht. De bij een ziekte of ontwikkelingsproces passende bewegingen en gebaren worden door de therapeut uitgezocht, vaak in overleg met de antroposofisch arts of specialist en uitgewerkt in een behandelplan. De hierbij behorende oefeningen worden ‘op maat gesneden’ en geoefend met de cliënt/patiënt.

Vanaf 2010 heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van hooggevoeligheid, stralingsgevoeligheid en orthodontische euritmie.

Wat u verder nog moet weten

  • Euritmietherapie is er voor iedereen van alle leeftijden, van jong tot oud.
  • Bekendheid of ervaring met euritmie is niet nodig.
  • Euritmietherapie wordt gegeven op verwijzing van een arts.
  • Een therapiesessie duurt een half uur, een behandelserie bestaat uit minimaal vijf sessies.
  • Euritmietherapie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door de meeste zorgverzekeringen, via het aanvullend pakket.