Freyja therapie

Binnenkort is er in het Therapeuticum de mogelijkheid voor vrouwen om in groepen (max. 6 personen) te werken onder leiding van Helga Scheltinga. Zij zal in gesprek en met beeldende kunstzinnige therapie vrouwen begeleiden die onlangs of langer geleden in aanraking zijn gekomen met een vorm van kanker.

“In de vertrouwdheid van kleine groepen leer je door goede gesprekken, door tekenen en schilderen om te gaan met je gevoelens. Je vindt je rust en kracht en raakt geboeid door de rode draad in je levensloop. Zo kun je goed verder, met jezelf, met anderen, met je werk. Deze levenskunst brengt je dicht bij jezelf, dicht bij je eigen wijsheid.

Ervaring leert dat vrouwen door groepswerk veel herkenning en steun ervaren. Het kan eenzaamheid en isolement doorbreken. Het samen hervinden van een nieuwe balans zorgt ervoor dat hoop, moed en vertrouwen steeds meer plaats innemen van wanhoop en angst.
Er worden nieuwe krachten tot ontwikkeling gebracht.” Bron: www.freyjalevenskunst.nl

Voor meer informatie:
Klik op Folder Freyja om de folder te downloaden
www.freyjalevenskunst.nl   of
Helga Scheltinga 0570 618252 – per mail helga.scheltinga@freyjalevenskunst.nl