Psychotherapie

Als  psycholoog ben ik ER VOOR EEN IEDER DIE PSYCHISCHE KLACHTEN HEEFT, ZOALS DEPRESSIVITEIT, ONRUST, PIekeren, ANGSTKLACHTEN,  RELATIEPROBLEMEN, PROBLEMEN MET DE VERWERKING VAN ONAANGENAME GEBEURTENISSEN.

Voor ernstiger problematiek, zoals verslavingen, ernstige depressies, eetstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek is vaak een intensievere en meer gespecialiseerde behandeling noodzakelijk. Mochten dergelijke problemen aan het licht komen, dan kan in overleg worden doorverwezen.

Werkwijze

De werkwijze is in principe klachtgericht en meestal kortdurend. Uitgangspunt is altijd het hier en nu. Daar waar nodig kan er ook aandacht aan het verleden worden besteed, voor zover er een duidelijke relatie met het heden bestaat.

Er wordt gewerkt met verschillende benaderingswijzen zoals oplossingsgerichte therapie, Cognitieve Gedragstherapie, Mindfulness, inzichtgevende therapie en EMDR. Deze verschillende benaderingswijze kunnen afzonderlijk, als ook naast elkaar, toegepast worden. Zo kan er aandacht besteed worden aan cognitieve processen (betreffende het denken), aan emotionele processen (met name aan de lichamelijke ervaring hiervan) en aan het concrete gedrag. Dit kan uiteindelijk leiden tot een aanpassing in de ervaring van het leven met als richting meer ontspanning, tevredenheid en natuurlijk vermindering van de klachten.

EMDR EHBO

Als speciale behandelwijze wordt EMDR EHBO aangeboden. Hierbij gaat het om snelle ( binnen 5 werkdagen) en veelal kortdurende hulp na een traumatische gebeurtenis. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op:  www.psycholoogblanken.nl.

Een afspraak maken

U kunt telefonisch een afspraak maken via  0646068900 of via de mail: info@psycholoogblanken.nl. Afspraken kunnen worden ingepland op woensdagmiddag en -avond en op donderdag.