Uitwisseling medische gegevens via LSP vanaf januari 2013 alleen met toestemming patiënt

Als u in het weekend of ´s avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts, dan kan deze via de het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur uw medische gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan de huisartsenpost via dit netwerk. Dat kan alleen met uw toestemming. Bij een bezoek aan onze praktijk zullen wij u daarom om uw toestemming vragen. U leest meer over het geven van toestemming op volgjezorg.nl en download de brochure onderaan deze pagina.

Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ)
De VZVZ maakt zich sterk voor veilige en betrouwbare uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur. De VZVZ is eind 2011 opgericht op initiatief van de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (VHN), apotheken (KNMP), ziekenhuizen (NVZ) in samenwerking met Nictiz en met steun van de patiëntenfederatie NPCF.

De huisartsen van Therapeuticum de Es zijn voor uitwisseling.

Bevoegdheden verschillende zorgverleners
Zorgverleners kunnen uw gegevens alleen opvragen als zij deelnemen aan de zorginfrastructuur. Daarbij mogen ze alleen uw gegevens inzien als u eerder toestemming heeft gegeven. Ook moet het opvragen nodig zijn voor uw behandeling. Sommige zorgverleners kunnen uw gegevens aanmelden of raadplegen, anderen kunnen gegevens alleen raadplegen.

Aanmelden
Op dit moment kunnen alleen huisartsen en apothekers medische gegevens beschikbaar stellen via de zorginfrastructuur. Uw huisarts vraagt u om toestemming voor het beschikbaar stellen van de belangrijkste medische gegevens die nodig zijn voor de waarneming. Uw apotheker vraagt toestemming voor het beschikbaar stellen van een overzicht van de medicijnen die zijn verstrekt. Het kan zo zijn dat meerdere apothekers gegevens van u willen aanmelden. Wilt u weten welke gegevens uw zorgverlener over u deelt? U kunt uw huisarts of apotheker altijd vragen om inzage in uw medisch dossier. Uw zorgverlener is verplicht hieraan mee te werken.

Raadplegen
De volgende zorgverleners kunnen gegevens raadplegen:
•    Huisartsen
•    Waarnemend huisartsen (huisartsenposten)
•    Apothekers
•    Ziekenhuisapothekers
•    Medisch specialisten in ziekenhuizen.

Dit mag alleen als het nodig is voor uw behandeling.

Geen toegang
Andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, psychologen, tandartsen en bedrijfsartsen, kunnen niet aansluiten op de zorginfrastructuur. Zij kunnen uw medische gegevens niet inzien via deze infrastructuur. Het kan wel dat op termijn ook andere groepen zorgverleners kunnen aansluiten. Wilt u hierover op de hoogte worden gehouden? Abonneer u dan op de nieuwsservice per e-mail.

Zorgverzekeraars krijgen nu en in de toekomst geen toegang tot de zorginfrastructuur.

Brochure Uw medische gegevens delen

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Therapeuticum de Es | 1997 - 2021